Vilkår for hundepasser

HUNDEPASSERS ANSVAR
Det er viktig at du registrerer riktige og oppdaterte opplysninger hos oss.

  1. Navn, bostedsadresse, epost og telefonnummer.
  2. Svare på henvendelser i forbindelse med booking av hundepass. Dette gjøres så snart som mulig, senest innen 48 timer.

Det er hundepasser sitt ansvar å få avklart detaljer rundt tidspunkt for levering og henting.

Du må gi beskjed til hundeeier i god tid dersom avtalt tidspunkt ikke passer.

Blir du og kunden enige om forlengelse av oppholdet er det viktig at du informerer Bergen Hjemmekennel slik at dette blir registrert i bookingsystemet.

 

VED FORESPØRSEL FRA HUNDEEIER
Det er viktig at du som hundepasser er bevisst på hvilke hunder du kan passe. Tenk gjennom om den aktuelle hunden passer inn hos deg/din familie. Du er forpliktet til å takke nei dersom du ikke kan gi hunden et godt opphold.

Ulike hunderaser har ulike behov, vær bevisst på kjønn, aktivitetsnivå og om hunden passer inn med eventuelle barn og andre dyr i familien.

Vi har satt en grense på max 2 hunder pr. opphold / pass. Blir det spørsmål om å passe flere enn 2 hunder skal Bergen Hjemmekennel kontaktes for eventuell godkjenning for dette.

 

NÅR AVTALE MED HUNDEEIER GJØRES
Det er avgjørende for oss at avtaler blir overholdt.

Når du takker ja til hundepass, og deretter får det bekreftet, har du inngått en avtale i den oppgitte perioden. Man skal da gjennomføre et forhåndstreff så snart som mulig. Dette er med på å sikre at hunden får et godt opphold.

Er forhåndstreffet vellykket er avtalen om hundepass bindende.

 

DETTE ER VIKTIG FOR DEG SOM HUNDEPASSER
Din viktigste oppgave er å sørge for at hunden har det trygt og godt. Sørg for at du har opplysninger om hundens rutiner og følg disse i den grad det er mulig.

Hunden må få mat til avtalte tider, i riktig mengde og alltid ha tilgang til vann.

Hunden skal aldri håndteres av barn under 18 år og aldri være alene med barn.

Det er ikke tillat t å slippe hunden løs, men heller ta bruk av langline eller rullebånd for å gi hunden mulighet å løpe.

De første døgnene  før man blir kjent med hunden  kan nok bli krevende, m en det er helt normalt at hunden vil reagere med uro på et slikt miljøskifte.

Skulle hunden få diare eller oppkast er det viktig å starte med behandling. Vi anbefaler å starte med rask behandling der en bruker zoolack  og skånekost. Ta kontakt med oss i Bergen Hjemmekennel hvis du er usikker på hundens helse.

Viktig: Hvis en hund merkes å få nedsatt almenntilstand, blod i avføring eller oppdages i å ha spist noe giftig eller ikke fordøyelig slik at veterinær må oppsøkes, skal hundeeier og Bergen hjemmekennel kontaktes. Dette er for å se  etter at finansiering (forsikringsbevis) er på plass  før veterinær kontaktes. Her vil Bergen Hjemmekennel være behjelpelig med å bistå hundepasser i slike akutte saker.

Hundeeier har plikt til å oppsøke veterinær når en hund blir syk. Når slike hendelser oppstår og hunden er fraktet til veterinær vil det være veterinæren som avgjør hvilken behandling som er den rette for hunden.

Har hunden spist noe farlig eller har fått nedsatt almenntilstand, blod i avføring må veterinær kontaktes.

Vi har full forståelse for at det kan være krevende å håndtere enkelte hunder, men dette er ikke god nok grunn til å avbestille oppholdet.

Har hunden svært uønsket adferd som for eksempel aggresjon i strid med hva som er opplyst i hundens profil, da er det hundeeiers ansvar at hunden blir hentet.

 

NÅR DU HAR BARN OG/ELLER EGEN HUND I FAMILIEN
Passer du en hund som vanligvis ikke bor i en barnefamilie, kan hunden oppleve barna som stressende.

Har du barn vil vi anbefale at du velger å passe hunder som kommer fra barnefamilier og bruk forhåndstreffet til et møte mellom barna og hunden dere skal passe.

Vær bevisst  på at dyr ikke skal være alene med barn. Om hund og barn ikke fungerer optimalt sammen, er ikke dette gyldig grunn for å avslutte oppholdet. Her kan du også kontakte Bergen Hjemmekennel som kan bistå med råd i denne sammenheng.

Er hunden aggressiv må du kontakte Bergen Hjemmekennel + eier som i ytterste konsekvens  må hente hunden.

Viktig: Hundeeier har ansvar for at egen hund er vaksinert. Vaksinasjonsattester skal vedlikeholdes og fremvises til Bergen Hjemmekennel ved hjemmebesøk.

Vær forberedt på at det kan kreve tid og tilvenning å få ulike hunder til å trives sammen. Når det kommer ny hund i huset vil det være viktig å skille denne fra egen hund når det skal fores. Videre kan det godt hende at det er lurt i starten  å la de m være sammen i kortere perioder. Men at det kan være nødvendig med ekstra innsats i forbindelse med tilrettelegging i denne settingen vil ikke være grunnlag for å avlyse et bekreftet/avtalt opphold.

Forhåndstreffet vil være en viktig arena for teste ut hvordan hundene fungerer sammen.

 

KOSTNADER OG SKADER
Skulle det oppstå skade på innbo hos deg under hundepasset kan dette i noen tilfeller  dekkes av innboforsikring. Sjekk med eget forsikringsselskap.

Bergen Hjemmekennel er ikke ansvarlig for innbo eller gjenstander som blir skadet eller går tapt.

Før du får fremmed hund i hus anbefaler vi at du fjerner en del utsatte ting du er redd for at hunden kan ødelegge. Dette kan for eksempel gjelde ledninger, tepper, pyntegjenstander e.l.

Kontakt Bergen Hjemmekennel før overlevering til eier  dersom en hund blir skadet under oppholdet.

 

DIN INNTEKT PÅ HUNDEPASS
Bergen Hjemmekennel er en formidlingstjeneste. Vi formidler kontakt mellom deg som hundepasser og hundeeier.

Derfor er du som hundepasser selv ansvarlig for å melde inn eventuelle  inntekter til skattemyndighetene. For noen vil denne inntekten bli regnet som hobby og dermed skattefri inntekt.

Spørsmål og svar angående dette sjekker du ved å ringe skatteetaten på telefon eller via skatteetaten.no.

 

VILKÅR KAN BLI ENDRET
Dersom vi av ulike grunner må oppdatere våre vilkår vil Bergen hjemmekennel forbeholde seg retten til å kunne endre på disse. Oppdateringer vil kunngjøres på vår nettside. Oppdateringer av vilkårene vil også bli sendt ut til alle hundepassere på oppgitt mailadresse. Dersom de nye vilkårene ikke skulle bli godtatt av hundepasser må denne slette sin profil og slutte å bruke vår nettside.

Oppdaterte vilkår vil være gjeldende over tidligere inngåtte vilkår og avtaler.

Copyright @ Bergen Hjemmekennel AS
Personværnerklæring
Design by ES iktHUB ENK