Vilkår for hundeeier

HUNDEIERS ANSVAR
Eier har plikt til å informere hundepasser om hundens uvaner og eventuelle adferdsproblemer. Det er nødvendig for oss å få opplysninger dersom hunden har aggresjon mot andre dyr eller mennesker. Hvis hunden har separasjonsangst eller intens bjeffing må også dette opplyses på hundens profil.
Det er ønskelig at hunder som kan ha noen av denne typen problemer bestiller et kortere opphold hos valgte hundepasser for å forberede hovedoppholdet til hunden best mulig. Det er uansett viktig å opplyse om denne type problemstillinger og at dette blir drøftet på forhånd med hundepasser.
Bergen Hjemmekennel er ikke ansvarlig for å håndtere adferdsproblemer. Det kan i vanskelige tilfeller bli nødvendig å avlyse oppholdet.
Eier må på forhånd ha gitt skriftlig informasjon (i hundens profil) om følgende: eventuelle allergier, når hunden har løpetid, uvaner f.eks. om hunden biter eller gnager på ting, tisser inne, klorer på dører osv., og andre ting som er vesentlig for oppholdet.
Forhåndstreff - Vi ser det som viktig for at oppholdet skal bli vellykket, å ha et forhåndstreff. Vi anbefaler at dette treffet gjøres i god tid før oppholdet. Hvis kjemien ikke skulle stemme gir dette begge parter en mulighet til å avbestille og eier kan velge en ny hundepasser. Hundeeier er ansvarlig for at dette treffet blir gjennomført.
Det er hundeeiers ansvar å ha med mat og utstyr hunden trenger under oppholdet.

LEVERINGE OG HENTING
Hundeeier skal levere og hente hunden til avtalt tid. Dersom den ikke blir hentet til avtalt tid må eier betale et straffegebyr på 600 kr. Av hensyn til hundepasser skal hunden hentes senest kl. 22.00 på avreisedagen. Hunder som ikke blir hentet innen to dager fra avtalt tid kan bli omplassert og i ytterste konsekvens bli avlivet.
Dersom noe uforutsett skulle oppstå under oppholdet er hundeeier pliktig å gi beskjed til hundepasser og Bergen Hjemmekennel, slik at man kan finne en god løsning sammen.
En har ikke rett til refusjon dersom oppholdet blir avbrutt eller avkortet. Dersom nødvendig, av hensyn til hundepasser eller hund, står Bergen Hjemmekennel fritt til å flytte hunden.

PRISER
1 hund per påbegynte døgn: 460 kr
2 hunder per påbegynte døgn 610 kr
Man betaler et forskudd på 190 kr via booking på nettsiden vår per påbegynte døgn, uavhengig av hvor mange hunder en skal ha pass til. Det resterende beløpet betales til hundepasser når hunden(e) leveres. Vi anbefales sporbar betaling som utføres og bekreftes på stedet.
Dersom det blir avtalt at hundepasser skal hente eller bringe koster dette 200 kr per vei.

AGGRESIVE HUNDER
Hunder som er aggressive, eller på annen måte ikke er skikket til et opphold hos oss, kan vi dessverre ikke ta imot.
Hunder som ikke har erfaring med barn, eller har dårlig erfaring med barn, skal ikke plasseres hos hundepassere med barn. Hundeeiere er pliktig til å opplyse om slike forhold på hundens profil.

SKADER
Bergen Hjemmekennel kan dessverre ikke være økonomisk ansvarlig for skader, invaliditet, varige men, sykdom eller hundens død som følge av forhold før, under eller etter opphold hos Bergen Hjemmekennel.
Dersom hundens utstyr blir skadet eller går tapt under oppholdet erstattes ikke dette av Bergen Hjemmekennel.
Bergen Hjemmekennel er heller ikke ansvarlig for skade som hund påfører inventar og eiendeler som tilhører hundepasser.

DERSOM HUNDEN FÅR SYKDOM UNDER OPPHOLDET
Hundeeier har selv ansvar for å tegne forsikring på sin hund. Sykdom under oppholdet dekkes av hundeeiers forsikring og/eller på hundeeiers regning.
Hundeeier godtar at Bergen Hjemmekennel på hundeeiers regning og risiko kan bestille veterinær til hunden ved mistanke om sykdom. Ønsker hundeeier at det skal være begrensninger i behandlingen hunden skal motta i en slik situasjon må dette skriftlig spesifiseres og avtales med hundepasser og Bergen Hjemmekennel på forhånd. Vi vil forsøke å kontakte hundeeier før eventuell behandling av hunden, men skulle man ikke oppnå kontakt vil veterinæren ta avgjørelsen på hva som er det beste for hunden.

KRAV TIL VAKSINASJON, FORSIKRING OG ID-MERKING
Når hunden leveres hundepasser, må hundeeier fremvise gyldig vaksinasjonsattest. Snakk med din veterinær i god tid hvis du er i tvil om din hund har gyldig vaksinasjonsattest.
Videre må det fremvises forsikringsbevis og at hunden er ID-merket med microchip.
Vi kan ikke ta imot hunder med alvorlige eller smittsomme sykdommer. Det er også viktig at hunden er ren og fri for lus, flått, midd og lignende.

VED EVENTUELL AVBESTILLING
Det kan dessverre skje at hundepasser må avbestille oppholdet. Du vil da stå fritt i å velge blant en av våre ledige hundepassere, og vi vil hjelpe med å finne en som passer til din hund.
Skulle hundeeier ønske å avbestille opphold, blir innbetalt beløp kreditert hvis avbestilling skjer minimum 14 dager før oppholdet skulle startet.

RETT TIL OMPLASSERING
Dersom forhåndstreff er gjennomført kan vi i Bergen Hjemmekennel ved behov være behjelpelig med å flytte din hund til en av våre hundepassere. Ved behov mener vi dersom noe uforutsett oppstår eller om hund og hundepasser ikke får det til å fungere sammen.
Bergen Hjemmekennel står fritt til å flytte hunden, skulle det bli nødvendig, av hensyn til din hund eller hundepasser.

PUBLISERING AV BILDER TATT UNDER OPPHOLD HOS OSS
Vi ønsker at hundepasser skal kunne ta bilder av hunden under oppholdet.
Vi vil spre budskapet om Bergen Hjemmekennel ved å kunne bruke bildene på vårenettside, i TV, i reportasjer og via ulike sosiale medier.
Gi beskjed til oss på e-post post@bergenhjemmekennel.no senest ved levering av hunden dersom du ikke ønsker at vi tar eller bruker bilder av din hund.

VILKÅR KAN BLI ENDRET
Dersom vi av ulike grunner må oppdatere våre vilkår vil Bergen hjemmekennel forbeholde seg retten til å kunne endre på disse. Oppdateringer vil kunngjøres på vår nettside. Oppdateringer av vilkårene vil også bli sendt ut til alle hundepassere på oppgitt mailadresse. Dersom de nye vilkårene ikke skulle bli godtatt av hundepasser må denne slette sin profil  og slutte å bruke vår nettside.

Oppdaterte vilkår vil være gjeldende over tidligere inngåtte vilkår og avtaler.

Copyright @ Bergen Hjemmekennel AS
Personværnerklæring
Design by ES iktHUB ENK